สาระความรู้

The Situation

ทุกเสียงของคุณมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง มาร่วมกันส่งเสียงต่อซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านการลงชื่อ เพื่อสนับสนุนแคมเปญของเราในการเรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย หันมาให้ความสนใจต่อแหล่งที่มาของส้ม รวมถึงการตรวจสารเคมีตกค้างที่อยู่ในผลส้ม เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกรและแรงงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเรา!

ลงชื่อ
ในคำร้อง

เป้าหมายของเราคือ 20,000 รายชื่อ เราเชื่อมั่นว่าหากมีผู้สนับสนุนจำนวน 20,000 คนในประเทศไทย เราสามารถไปบอกซูเปอร์มาร์เก็ตได้ว่า นี่คือเสียงจากลูกค้าของคุณ!

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นครั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสให้กับห่วงโซ่อาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

รับชม & เรียนรู้

บทความ

.