คุณพร้อมที่จะ
สร้างความเปลี่ยนแปลง
แล้วหรือยัง

k l k ลงชื่อในคำร้อง

คุณรู้
ไหมว่า?

ส้มที่ปลูกในประเทศไทยมีสารพิษตกค้างกว่า 50 ชนิด โดยหลากหลายชนิดเป็นสารดูดซึม (แม้ว่าปอกเปลือกแล้วก็ยังคงอยู่) จากผลการสำรวจของ Thai-PAN พบว่าสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในส้มอยู่ในระดับสูงเกินกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคเป็นอาหารของมนุษย์ด้วยซ้ำไป

ดูวิดีโอสั้นๆ นี้ แล้วคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการลงชื่อกับเรา เพื่อรณรงค์ให้ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ หันมาช่วยทำให้ส้มไทยเป็นส้มที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน – ไปที่ ลงชื่อในคำร้อง

“เสียง” ของคุณมีพลัง
ในการ “สร้างความเปลี่ยนแปลง”

สารเคมี

เราจำเป็นต้องลดปริมาณสารเคมีในส้มของเรา

มลพิษในดิน

ดินในสวนส้มได้รับพิษจากการใช้สารเคมีมากเกินไป

มลพิษในน้ำ

น้ำใต้ผิวดินในบางพื้นที่เกษตรกรรมมีสารพิษเจือปน

มนุษย์ได้รับอันตราย

สารเคมีในสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุให้เกษตรกรมีปัญหาสุขภาพและเจ็บป่วย

เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน
โปรดลงชื่อเพื่อสนับสนุนแคมเปญนี้

• ทุกเสียงของคุณมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง มาร่วมกันส่งเสียงต่อซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านการลงชื่อ เพื่อสนับสนุนแคมเปญของเราในการเรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย หันมาให้ความสนใจต่อแหล่งที่มาของส้ม รวมถึงการตรวจสารเคมีตกค้างที่อยู่ในผลส้ม เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกรและแรงงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเรา!

คลิกลิงก์ด้านล่าง เพื่อลงชื่อสนับสนุนแคมเปญตอนนี้!

ส้มมีพิษ

ส้มที่ปลอดภัย

น้ำเป็นพิษ

ดินเสีย

สารเคมีอันตราย

เป้าหมายของเราคือ 20,000 รายชื่อ เราเชื่อมั่นว่าหากมีผู้สนับสนุนจำนวน 20,000 คนในประเทศไทย เราสามารถไปบอกซูเปอร์มาร์เก็ตได้ว่า นี่คือเสียงจากลูกค้าของคุณ!

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นครั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสให้กับห่วงโซ่อาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

.