Gourmet Market

Gourmet Market ภายใต้เครือเดอะมอลล์ เน้นจุดขายของการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก มีสินค้าให้ความรู้สึกที่แตกต่างและทันสมัย Gourmet Market จึงเป็นที่รู้จักในฐานะซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้านำเข้าให้เลือกหลากหลาย รวมถึงมีการให้บริการที่ปรุงอาหารโดยให้ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบเองได้ และนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์ต่างๆ แล้ว Gourmet Market ยังมีสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองขายด้วย ปัจจุบัน มี 10 สาขา โดยมีเพียงสาขาเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

Transparency & Responsibility

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Workers

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Small-Scale Farmers

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Women

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Transparency & Responsibility

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Workers

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Small-Scale Farmers

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Women

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Consumers

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านตัวชี้วัดผู้บริโภคในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Environment Partner

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม-คู่ค้าในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Environment Retail

Gourmet Market มีการรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาช้อปปิ้ง หากลูกค้ามีความประส่งจะรับถึงพลาสติก และเปิดบริการ Green Lane สำหรับลูกค้าที่นำถุงผ้ามาซื้อสินค้าในห้างค้าปลีก รวมทั้งมีกล่องใส่สลัดและกระปุกใส่ซุปที่สามารถเก็บความร้อนให้ได้นานขายให้ผู้บริโภค

2

คะแนน

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

แรงงาน

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

ผู้ผลิตรายย่อย

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

สตรี

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด

.